حجاب اجباری؛ چالش ۳۹ ساله مقام‌های جمهوری اسلامی

حجاب اجباری؛ چالش ۳۹ ساله مقام‌های جمهوری اسلامی

واقعا مسئله ما الان، شکل موی بچه‌های ماست؟

محمود احمدی‌نژاد این جمله معروف را در جریان کارزارهای انتخاباتی سال ۸۴ در تلویزیون دولتی ایران به زبان آورد. از ۲۲ سال قبل از آن حرف‌ها و حالا ۱۲ سال بعدتر، موی سر همچنان مشکلی جدی برای جمهوری اسلامی است. این روزها بحث حجاب اجباری همچنان در ایران بسیار داغ است. از یکسو شماری از معترضان به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند، از سوی دیگر حکومت دست‌کم تا اینجا هنوز به روی آنچه بدحجابی می‌خواند، از رو شمشیر نکشیده. دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، تلویحا گفت با بی‌حجابی غیر سیاسی مدارا می‌شود. این روزها تحقیقات مختلفی هم از طرف نهادهای دولتی منتشر می‌شود. آیا زمان آن رسیده که ایران هم مثل باقی کشورهای جهان، حجاب اجباری نداشته باشد، یا حکومتی اسلامی باید متولی اجرای قوانین و حدود اسلامی هم باشد؟ نگاه جامعه ایران چیست؟. مجید افشار گزارش می‌دهد.