آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های وزارت نیرو در تهران

آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های وزارت نیرو در تهران

آتش سوزی گسترده در یکی از ساختمان‌های وزارت نیرو در مرکز تهران که از دیروز آغاز شده، ادامه دارد و مسئولان شهرداری تهران هشدار داده‌اند که احتمال فروریختن ساختمان وجود دارد. پارسال آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو باعث فروریختن آن شد و ۲۲ نفر کشته شدند. مسئولان چه درسهایی از این حادثه گرفتند؟ شهریار صیامی گزارش میدهد.