نمایش کاپ برنده جام جهانی فوتبال در چند پایتخت در آسیای میانه

نمایش کاپ برنده جام جهانی فوتبال در چند پایتخت در آسیای میانه

این روزها کاپ برنده جام جهانی فوتبال بعد از گردش در شهرهای روسیه، که امسال میزبان مسابقات است، در پنج کشور آسیای میانه‌ به میان علاقمندان فوتبال برده شده است. در سه روز گذشته، این جام در آلماتی و بیشکک و دوشنبه بود و امروز و فردا هم در تاشکند و عشق‌آباد خواهد بود. صدها نفر از علاقه‌مندان فوتبال در دوشنبه امکان عکس گرفتن با این جام را داشتند. خبرنگارمان سهراب ضیا از جمله آنها بود.