مصاحبه با عضو هیئت مدیره بانک پاسارگارد

مصاحبه با عضو هیئت مدیره بانک پاسارگارد

ایران می‌گوید بقای برجام بسته به این است که همه طرفها از نتایج آن بهره‌مند شوند. اروپا هم می‌گوید نظام بانکی ایران باید شفاف شود و با استانداردهای جهانی تطبیق یابد. مقامهای ایران و اروپا در پاریس در کنفرانس بانکی ایران صحبت می‌کردند که موسسه یورومانی و بانک مرکزی ایران برگزار کرده‌اند. خبرنگار ما امیر پایور در پاریس با مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیئت مدیره بانک پاسارگارد، مصاحبه کرده و از وی پرسیده: چقدر امیدوار است که ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود.