آغاز برنامه بازآفرینی شهری در ایران

آغاز برنامه بازآفرینی شهری در ایران

دولت ایران، امروز برنامه بازآفرینی شهری را رسما آغاز کرد. برنامه‌ای که قرار است بافتهای فرسوده شهری را بازسازی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم گفته زلزله کرمانشاه برای او زنگ خطری بود تا اجرای طرح را زودتر آغاز کند. نگین شیرآقایی در گزارشش می‌گوید بازسازی بافتهای فرسوده در ایران با مشکلات زیادی روبروست.