با "ارتش زیبارویان "کره شمالی آشنا شوید

با "ارتش زیبارویان "کره شمالی آشنا شوید

آن‌ها می‌خواهند با لبخندشان دل دشمن را به دست بیاورند. داستان را از زبان یکی از آن‌ها که به کره جنوبی گریخته است بشنوید.