«مبارزه با اژد‌های فساد» در ایران

«مبارزه با اژد‌های فساد» در ایران

اژدهای هفت سر، اسمی است که رهبر ایران رویش گذاشته. فساد در سطوح مختلف ورد زبان همه مقام‌هاست، همان‌ها که خودشان گاهی متهمان اصلی فساد مالی در چشم بعضی از مردم‌اند. اما اگر موضوع تا این حد شور است که همه، حتی شخص اول مملکت هم درباره‌اش ابراز نگرانی می‌کند، چرا هیچ اقدام عملی برای مقابله صورت نمی‌گیرد؟

محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی می‌گوید، درباره تعلل در نظارت بر شهرداری تهران در زمینه واگذاری املاک نجومی از نمایندگان خواسته رای‌گیری کنند تا ازوزیرکشور سوال شود، اما اکثریت حاضران مخالفت کرده‌اند. این را با هشتگ «اژدهای هفت سر» توییت کرده است.آقای صادقی بعد در یادداشتی اشاره کرده به موانع و بعضی را برشمرده، از جمله آنها، سه قوه انتخابی، بی‌طرف و پاسخگو، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها و نهادهای مردمی. گزارش باران عباسی را ببینید.