سایه برنامه موشکی بر سر برجام

سایه برنامه موشکی بر سر برجام

همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران، بحث برنامه موشکی ایران هم به شدت داغ شده. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، وارد شدن اتحادیه اروپا و آمریکا به موضوع موشک‌های بالستیک ایران را اقدامی خطرناک برای حفظ توافق اتمی توصیف کرده و هشدار داده که ایران گفت‌وگوهای دوجانبه‌اش را با اتحادیه اروپا قطع خواهد کرد. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.