شهادت یک خبرنگار بی بی سی درباره آزار خانواده کارکنان بخش فارسی در ایران

شهادت یک خبرنگار بی بی سی درباره آزار خانواده کارکنان بخش فارسی در ایران

در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها به نام ایران، به عنوان کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی کند، اشاره شد. نمایندگان به مواردی مثل نقض آزادی بیان، نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها، شکنجه در زندان‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری، اشاره کردند. برای نخستین بار یکی از خبرنگاران بی بی سی درباره آزار خانواده کارکنان بخش فارسی شهادت داد. آناهیتا شمس از ژنو گزارش می دهد.