کشورهای «خوشبخت» جهان؛ فنلاند اول، ایران ۱۰۴

کشورهای «خوشبخت» جهان؛ فنلاند اول، ایران ۱۰۴

فنلاند کشوری است کم آفتاب با هوایی بسیار سرد، زمستانی طولانی و آمار بالای افسردگی. اما به رغم همه اینها، مردم این کشور خوشبخت‌ترین مردم جهان‌اند. این ارزیابی گزارش سالانه شاخص خوشبختی است. شاخصی که میزان رفاه و سعادت در ۱۵۶ کشور را بررسی کرده و هرسال در آستانه اول فروردین که روز جهانی خوشبختی است منتشر می‌شود. مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.