زوج پاکستانی ساکن غوطه شرقی موفق به خروج از منطقه شدند

زوج پاکستانی ساکن غوطه شرقی موفق به خروج از منطقه شدند

گروهی از ساکنان غوطه شرقی در سوریه اخیرا توانسته‌اند از این منطقه خارج شوند. اما همه ساکنان غوطه، سوری نیستند. یک زوج پاکستانی که سال‌ها در این منطقه زندگی کرده بودند بین کسانی هستند که به تازگی توانسته‌اند آن جا را ترک کنند. اسکندر کرمانی خبرنگار بی‌بی‌سی جهانی با آن‌ها صحبت کرده.