آیا ذرات پلاستیک در آب مضر است؟

آیا ذرات پلاستیک در آب مضر است؟

پژوهشگران در بطری‌های آب آشامیدنی، ذرات ریز پلاستیک پیدا کرده‌اند. ۲۵۰ بطری آب از یازده شرکت مشهور جهان در این تحقیق، آزمایش شدند. در بیشتر آنها صدها و حتی هزاران ذره پلاستیک پیدا شد. مجید افشار با فرهاد کامران‌وند کارشناس علوم آب در این‌باره صحبت کرده.