گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی از مسکو؛ مشکل مزمن این اقتصاد پرظرفیت چیست؟

گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی از مسکو؛ مشکل مزمن این اقتصاد پرظرفیت چیست؟

تا انتخابات ریاست جمهوری روسیه، تنها سه روز دیگر باقی است. هر یک از هشت نامزد انتخابات به مردم قول داده‌اند که به وضعیت اقتصاد کشور سرو سامان خواهند داد. اقتصادی که با وجود ظرفیت بی‌نظیر خود هرگز اقتصاد اول جهان نبوده. چرا؟ داریوش رجبیان که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده است، سراغ همین پرسش را گرفته.