گریز مرگبار از عفرین

گریز مرگبار از عفرین

در دو نقطه سوریه، بحران انسانی گسترده‌تر شده. در غوطه شرقی در حومه دمشق نیروهای دولتی کنترل خود بر آن را بیشتر کرده و شمار بیشتری از مردم خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. اما بمباران‌های دولت متوقف نشده. امروز هم حدود ۳۰ نفر وقتی از حوزه تحت کنترل مخالفان عبور می‌کردند کشته شدند. در شمال، نزدیک مرز ترکیه ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه کردنشین عفرین از حملات ارتش ترکیه می‌گریزند. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد.