قافله نوروز و آنها که جا می‌مانند

قافله نوروز و آنها که جا می‌مانند

با وجود شادی و خوشی که ایام نوروز آورنده آن است، درهمین ایام است که مشکلات اقتصاد و معیشت بیشتر خودش را نشان می‌دهد. آمار بالای بیکاری و کارگرانی که حقوقشان عقب افتاده و ناکارآمدی سازمان‌های خیریه در رسیدگی به وضع طبقه کم درآمد، درصد زیادی را در تنگنا قرار داده. فرزاد کاظم زاده نگاهی کرده به حال و هوای شب عید در ایران.