جویندگان شادی بخش اول؛ ساز مخالف سنتی‌ها با موسیقی پاپ ایران در دهه چهل

جویندگان شادی بخش اول؛ ساز مخالف سنتی‌ها با موسیقی پاپ ایران در دهه چهل

موسیقی پاپ، محبوب‌ترین ژانر موسیقی در جهان است. در ایران، این نوع موسیقی حدود شصت سال پیش زاده شد، با جدا شدن از فرم سنتی خود و تشکیل اولین گروه‌های راک و پاپ. در دهه چهل خورشیدی اولین شاخه‌های نوگرایی از درختی کهنسال جوانه زد. مثل بقیه جاهای دنیا این جوانه حالا به شاخه‌ای پر برگ و بار در عرصه موسیقی تبدیل شده. فرج بال افکن در مجموعه‌ای هفت قسمتی زیر عنوان "جویندگان شادی" تحولات موسیقی پاپ ایران را در طول این سال‌ها بررسی کرده. اولین گزارش نگاهی دارد به مشکلاتی که موسیقی پاپ در ابتدای شکل‌گیری با آن دست به گریبان بوده.