وقتی "آزادی" ورد زبان مقامات جمهوری اسلامی می شود

وقتی "آزادی" ورد زبان مقامات جمهوری اسلامی می شود

پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد گفت که ایران کشور آزادی است، دیروز نوبت امام جمعه تهران بود تا همان حرفها را تکرار کند.

درست در روزهایی که محمود احمدی نژاد عکسش را گفته. محمد علی موحدی کرمانی دیروز در خطبه های نماز جمعه تهران گفته آنها که می گویند در ایران آزادی نیست بی انصافی نکنند چون به گفته او در ایران انسانها می توانند آزادانه سخن بگویند.

علی همدانی در این گزارش نگاهی انداخته به سخنان اخیر مقامات جمهوری اسلامی که ایران را کشوری آزاد می‌دانند.