جشن گل ارغوان درافغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن گل ارغوان درافغانستان

گلزار جشن گل ارغوان در ولایت پروان افغانستان امسال نیز با آغاز فصل بهار گشایش یافت. گل‌غُندی محل برگزاری این جشن، تپه‌ای است در شمال کابل که در نوروز گل‌های خوشبوی ارغوان بر آن فرش می‌شود. ضیا شهریار سری زده به این تفریحگاه ارغوانی.