۲۲ میلیون نفر در یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

۲۲ میلیون نفر در یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند

سازمان ملل می‌گوید ۲۲ میلیون از ۲۷ میلیون نفر جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل امروز در کنفرانسی در ژنو خواهان سه میلیارد دلار کمک جامعه جهانی برای مردم یمن شده است. جنگ یمن وارد چهارمین سال شده است. جنگی که در آن حوثی‌های مورد حمایت ایران با نیروهای دولتی می‌جنگند که از حمایت عربستان برخوردارند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.