راه اندازی مراکز تشخیص سریع سرطان در انگلستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه اندازی مراکز تشخیص سریع سرطان در انگلستان

در انگلستان ده مرکز تشخیص سریع سرطان راه اندازی می‌شود. اگر کسی نشانه‌های مبهم از جمله کاهش وزن بدون علت مشخص و یا دردهای مشکوک داشته باشد، پزشکان عمومی می‌توانند او را به این مراکز بفرستند تا تمام آزمایش‌ها در یک محل و با سرعت انجام شود. خبرنگار بی‌بی‌سی، دومینیک هیوز گزارش می‌دهد.