اعتصاب بازاریان در برخی شهرهای کردستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب بازاریان در برخی شهرهای کردستان

گزارش‌ها از بعضی شهرهای کردنشین ایران، حکایت از آن دارد که بازاریان مغازه‌های خود را بسته‌اند. اعتصاب بازاریان در شهرهای مریوان، سقز، بانه و جوانرود گزارش شده. آنها به بسته شدن مرزها اعتراض دارند. گفته شده که فرماندار جوانرود در میان معترضان حاضر شده است.

موضوعات مرتبط