روستایی که ساکنانش خود را وارث کاوه آهنگر می‌دانند

روستایی که ساکنانش خود را وارث کاوه آهنگر می‌دانند

در آستانه نوروز امسال سربازان ارتش آزاد سوریه که از پشتبانی ترکیه برخوردار هستند، در شهر عفرین سوریه مجسمه کاوه آهنگر را سرنگون کردند. صدها کیلومتر دورتر از این شهر، در شمال تاجیکستان، روستایی هست که ساکنانش خود را وارثان کاوه آهنگر می‌دانند. کاوه از نمادهای مهم اسطوره‌ای ایرانی‌ها و شخصیت افسانه‌ای "شاهنامه" فردوسی است. خبرنگارمان سهراب ضیا اخیراً به این روستا سفر کرده.