#شما؛ احتمال قیلتر شدن تلگرام و تاثیرات آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ احتمال فیلتر شدن تلگرام و تاثیرات آن

در تلگرام از شما پرسیده بودیم اگر تلگرام فیلتر شود آیا بر شغل و درآمد شما تاثیری خواهد گذاشت؟ تاثیر آن بر روابط اجتماعی چه خواهد بود؟ در این ویدیو بخشی از پیام‌های رسیده را بشنوید.

موضوعات مرتبط