انتقاد دیدبان حقوق بشر از اسرائیل به خاطر مرگ خبرنگار فلسطینی

انتقاد دیدبان حقوق بشر از اسرائیل به خاطر مرگ خبرنگار فلسطینی

در پی کشته شدن یک خبرنگار فلسطینی در نوار غزه وزیر دفاع اسرائیل گفته است او از حماس حقوق می‌گرفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید این سخنان نشان می‌دهد که خبرنگار فلسطینی عمداً هدف قرار گرفته است و این سخنان می‌تواند رهبران اسرائیل را به پای میز محاکمه بکشاند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.