دستگیری رهبر مخالفان دولت در نآرامی‌های ارمنستان

دستگیری رهبر مخالفان دولت در نآرامی‌های ارمنستان

در ارمنستان، پلیس، رهبر مخالفان دولت را بازداشت کرده. به دنبال ناآرامی‌های ده روز اخیر؛ نیکول پیشینیان مذاکراتی را با دولت انجام داد که بی نتیجه بود. طی این روزها، ده‌ها هزار نفر از معترضان به خیابان‌ها آمدند و خواستار کناره گیری سرژ سرکیسیان - نخست وزیر- از قدرت شدند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.