عبور از فاصله‌ها، راهی برای گذر از خط کشی‌های نادرست

عبور از فاصله‌ها، راهی برای گذر از خط کشی‌های نادرست

این هفته بی‌بی‌سی گزارش‌هایی را پخش می‌کند با عنوان عبور از فاصله‌ها. هدف، پرداختن به راه‌هایی است که مردم برای گذر از خط کشی‌های نادرست سیاسی، مذهبی و اجتماعی پیش گرفته‌اند. یک تحقیق جدید نشان داده که نیمی از جمعیت بریتانیا معتقدند که تحمل و مدارای مردم کشور، کمتر از گذشته شده. در اولین گزارش، مارک ایستون خبرنگار ارشد اجتماعی بی‌بی‌سی به روترهام در شمال انگلستان رفته؛ شهری که سابقه درگیری‌های نژادی دارد.