کودکان سرباز اندونزی بعد از دو دهه به دنبال صلح

کودکان سرباز اندونزی بعد از دو دهه به دنبال صلح

نوزده سال پیش در جزیره‌ای در شرق اندونزی، صدها کودکِ اسلحه به دست، درگیر جنگی مذهبی و بی‌سابقه شدند. در بدترین سال‌های این جنگ یعنی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بیش از پنج هزار نفر کشته شدند و نیم میلیون نفر بی‌خانمان. حالا دو نفر از این گروه که پیشتر دشمن یکدیگر بودند، برای حفظ صلح قدم پیش گذاشته‌اند.