پرده برداری از اولین مجسمه یک زن در میدان پارلمان بریتانیا

پرده برداری از اولین مجسمه یک زن در میدان پارلمان بریتانیا

"شجاعت، شجاعت می آورد" نقل قولی از میلی سنت فاوست است که امروز از مجسمه‌اش پرده برداری شد. مجسمه خانم فاست، از رهبران جنبش زنان، اولین مجسمه زنی است که در میدان پارلمان لندن در کنار مجسمه مردان نامدار قرار می‌گیرد. در مراسم افتتاح نخست وزیر، ترزا می هم حاضر بود، دومین نخست وزیر زن در این کشور. رعنا رحیم‌پور هم به این مراسم رونمایی رفته بود.