جسد رضا شاه؛ گفتگو با بنی صدر و عباس میلانی

جسد رضا شاه؛ گفتگو با بنی صدر و عباس میلانی

شاهزاده رضا پهلوی گفته است که پس از بررسی تمام شواهد به این نتیجه رسیده است که پیکر پیدا شده در نزدیکی حرم عبدالعظیم در شهرری به احتمال قوی به رضا شاه تعلق دارد و باید آن گونه که سزاوار و شایسته اوست در ایران به خاک سپرده شود. در ایران هم، پزشکی قانونی گفته است می‌شود بررسی کرد که آیا جسد مومیایی پیدا شده متعلق به رضا شاه هست یا نه. گزارش سیاوش اردلان و مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران و عباس میلانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.