بازی با کامپیوتر، تجارتی بزرگ

بازی با کامپیوتر، تجارتی بزرگ

هر بازی کامپیوتری، یک تجارت بزرگ است. بسیاری از بازی کردن به شهرت می‌رسند و حتی صحبت از حضور بازی‌های کامپیوتری در المپیک است. یک نوجوان ۱۳ ساله در جنوب بریتانیا، به یکی از بهترین‌های جهان در یکی از بازی‌ها تبدیل شده. آنقدر خوب که حتی ممکن است به زودی، بازی کردن برایش به کاری پردرآمد تبدیل شود. گزارش جو لاینِم را ببینید.