قطع کمک های مالی آمریکا به افغانستان برای مبارزه با کشت خشخاش

قطع کمک های مالی آمریکا به افغانستان برای مبارزه با کشت خشخاش

آمریکا کمک‌های مالی برای محو کشتزارهای خشخاش در افغانستان را قطع کرده است. براساس گزارش سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته که پولی از آمریکا در سال جاری میلادی دریافت نکرده است. اما آمریکا حملات هوایی علیه کارخانه‌های تولید مواد مخدر را تشدید کرده. همزمان، دولت افغانستان می‌گوید که تنها در چهار ماه گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از یک هزار و سیصد عملیات علیه گروه‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر انجام داده‌اند. خبرنگار ما ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.