نتیجه انتخاباتی ونزوئلا؛آمریکا آن را نمایش خواند و شیلی قبولش نکرد

نیکولاس مادورو برای بار دوم رئیس جمهوری ونزوئلا شد. این نتیجه انتخاباتی است که آمریکا آن را نمایشی خوانده و شیلی گفته آن را قبول ندارد. در زمان برگزاری انتخابات اکثر رهبران مخالفان یا در زندان بودند یا از شرکت در آن محروم شده بودند. کسری ناجی در گزارشی می‌گوید انتخابات دیروز ممکن است بحران کشور را عمیق‌‎تر کند.