ماراتن دیوار بزرگ چین

ماراتن دیوار بزرگ چین

ماراتن یکی از سخت‌ترین رویدادهای ورزشی است. وقتی در یک سطح نسبتا مسطح انجام میشه بسیار سخته چه رسد به زمانی که در مکانی با هزاران پله و پر فراز و نشیب باشد. تیم آلمن از ماراتن دیوار بزرگ چین گزارش می‌دهد.