واکنش‌ها یه سیاست جدید آمریکا در قبال ایران

وزارت دارایی آمریکا نام پنج ایرانی دیگر را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، افرادی که آنها را متخصصان صنعت موشکی سپاه پاسداران معرفی کرده. یک روز بعد از خط و نشان کشیدن‌های مایک پومپئو وزیر خارجه در چارچوب سیاست‌های جدید آمریکا درباره ایران. تهران این سیاست‌ها را سخیف، پر از تهدید و بازگشتی به گذشته توصیف کرده. دولت‌هایی مثل اسرائیل، امارات متحده عربی یا بحرین از اقدام آمریکا استقبال کرده‌اند ولی متحدان اروپایی آمریکا از یک طرف و کشورهایی مثل روسیه، چین و ترکیه از طرفی دیگر حرکت جدید آمریکا را به درجات مختلف نکوهش کرده‌اند. نمونه این هم‌صدایی یک بار در گذشته در موضوع حمله آمریکا به عراق دیده شد، زمانی که آمریکا در غیبت رقیبی مثل اتحاد جماهیر شوروی از اقدام‌هایی کم و بیش یک‌جانبه باکی نداشت. رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.