روز جهانی تنوع زیستی؛ ششمین انقراض بزرگ در راه است

امروز شروع هفته تنوع زیستی در جهان است. گسترده‌ترین تحقیقاتی که اخیرا درباره جمعیت و ترکیب موجودات زنده در جهان منتشر شده نشان می‌دهد که بشر، هر چند یک صدم موجودات زنده جهان را تشکیل می‌دهد، اما صدها برابر سریع‌تر از روندهای طبیعی، گونه‌های دیگر جهان را از بین برده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.