فرانسه: تحریم‌های آمریکا منطقه را به خطر می‌اندازد

ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، می‌گوید تحریم‌های آمریکا راه مذاکره را می‌بندد و منطقه را به خطر می‌اندازد. محمدجواد ظریف، همتای ایرانی او هم سیاست آمریکا را زندانی توهم و در اجاره‌ی گروه‌های فشارخواند. همزمان، چند بانک کوچک آلمانی می‌گویند به کار با ایران ادامه خواهند داد. جلسه کمیسیون مشترک برجام جمعه در وین تشکیل می‌شود تا اعضای باقیمانده درباره راه‌های حفظ برجام مذاکره کنند. امیر پایور گزارش می‌دهد.