حضور زنان در ورزشگاه‌ها

دیشب حسن روحانی در مراسمی از ورزشکاران تجلیل کرد و دوباره گفت که زنان باید بتوانند به ورزشگاه‌ها بروند. سخنانی که تازه نیست و رئیس جمهوری ایران بارها این حرف‌ها را در مراسم مختلف تکرار کرده است. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.