انتخابات پارلمانی افغانستان و مشکل ناامنی

انتخابات پارلمانی افغانستان و مشکل ناامنی

کمیسیون انتخابات افغانستان ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را آغاز کرده. قرار است انتخابات ۲۸ میزان یا مهر برگزار شود. اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل می‌گوید ناامنی از مشکلات جدی انتخابات پیش‌رو است.