#شما؛ درگذشت "فرمان" سینمای ایران

شاید بتوان ناصر ملک‌‌مطیعی، یکی از فعال‌ترین بازیگران سینمای ایران پیش از انقلاب را به عنوان شخصیتی شاخص از "فیلم فارسی" دانست، شخصیت "کلاه مخملی".