#شما؛ درگذشت "فرمان" سینمای ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ درگذشت "فرمان" سینمای ایران

شاید بتوان ناصر ملک‌‌مطیعی، یکی از فعال‌ترین بازیگران سینمای ایران پیش از انقلاب را به عنوان شخصیتی شاخص از "فیلم فارسی" دانست، شخصیت "کلاه مخملی".

موضوعات مرتبط