ناصر ملک‌مطیعی؛ طرد شده، اما محبوب نسل‌ها

ناصر ملک‌مطیعی؛ طرد شده، اما محبوب نسل‌ها

ناصر ملک‌مطیعی اگر چه از هنرپیشگان محبوب ایرانیان بود، اما پس از انقلاب دیگر نتوانست بر پرده سینما ظاهر شود. حسرتی که هم او داشت و هم طرفدارانش. ژیار گل در گزارش‌اش نگاهی کرده به این موضوع که چرا حکومت ایران نتوانست هنرپیشه‌هایی مثل ناصر ملک‌مطیعی را تحمل کند.