همه‌پرسی سقط جنین در ایرلند

همه‌پرسی سقط جنین در ایرلند

شمارش آرای رفراندوم تاریخی ایرلند تمام شد. نتایج، حکایت از پیشتازیِ چشمگیرِ طرفدارانِ حقِ انتخاب برای سقط جنین دارد با بیش از ۶۶ درصد آرا. جمهوری ایرلند یکی از محافظه‌کارترین کشورهای اروپای غربی است. همه‌پرسی بر سر متمم هشتم قانون اساسی است که طبق آن سقط جنین به جز در شرایط استثنایی، ممنوع است. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.