آیا دلفین‌ها در شرایط اسارت شادترند؟

آیا دلفین‌ها در شرایط اسارت شادترند؟

یک تحقیق علمی نشان می‌دهد دلفین‌هایی که در باغ وحش‌ها نگهداری می‌شوند، در صورت تعامل با انسان‌ها، خوشحال‌تر می‌شوند. این تحقیق یکی از مطالعاتی است که روی زندگی دلفین‌های در اسارت انجام شده. گزارش ویکتوریا گیل را ببینید.