آمار تکان‌دهنده از اعتیاد زنان افغان

آمار تکان‌دهنده از اعتیاد زنان افغان

وجود بیش از هشتصد هزار زن در میان جامعه سه و نیم میلیونی معتادان افغانستان، اکنون زنگ خطر را به صدا در آورده. زنانی که بیشترشان تاوان اعتیاد مردان خانواده را می‌پردازند. برای درمان معتادان زن دوازده مرکز درمانی ساخته شده ولی بسیاری از زنان باید راهی طولانی طی کنند تا به این مراکز برسند. زمزمه نیازی، در کابل از یکی از این مراکز دیدن کرده.