یادی از زنی که سلول‌های سرطانی‌اش همچنان تکثیر می‌شود

یادی از زنی که سلول‌های سرطانی‌اش همچنان تکثیر می‌شود

چهره نگاری یا پرتره هنریتا لکس، در موزه ملی پرتره آمریکا به نمایش گذاشته شد. خانم لکس که بیش از شصت سال پیش مرده بدون آن که بداند در پیشرفت علم پزشکی موثر بوده است. سلول‌های سرطانی دهانه رحم او در تحقیقات پزشکی بسیاری از جمله ساخت واکسن فلج اطفال استفاده شده است. سام فرزانه در گزارشش درباره اهمیت داستان خانم لکس در علم پزشکی و اخلاق پزشکی می‌گوید.