ادامه اعتراض هواداران ژنرال دوستم

ادامه اعتراض هواداران ژنرال دوستم

با افزایش اعتراض‌های ضد دولتی در شمال افغانستان به دستگیری نماینده ویژه عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری، دولت هشت نفر از محافظان نظام‌الدین قیصاری را آزاد کرد و وعده آزادی ۷ نفر دیگر را هم داد. مذاکرات برای بازگشت ژنرال دوستم هم ادامه دارد و گفته شده که آقای دوستم در روزهای آینده به کابل برمی‌گردد. اما اعتراضات هواداران او امروز هم ادامه داشت. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.