ترامپ؛ دیروز انتقاد از می و امروز تمجید

ترامپ؛ دیروز انتقاد از می و امروز تمجید

رییس جمهوری آمریکا دیروز وارد لندن شد و شام را مهمان ترزا می نخست وزیر در کاخ بلنهایم بود. خانه آباء و اجدادی وینستون چرچیل، نخست وزیر پیشین که شش دهه پیش روابط دو کشور را روابطی ویژه توصیف کرده بود. گرچه سفر آقای ترامپ و صحبت‌ها و سیاست‌هایش، این رابطه ویژه را تا حدی تنش‌آلود کرده. ژیار گل گزارش می‌دهد.