نخست وزیر پیشین پاکستان در بدو ورود به کشور، بازداشت شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نخست وزیر پیشین پاکستان در بدو ورود به کشور، بازداشت شد

نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان به آن کشور بازگشت و بلافاصله دستگیر شد تا حکم محکومیت زندانش را بگذراند. او که برای معالجه همسرش در لندن بود در هنگام بازگشت و در یک توقف در فرودگاه ابوظبی گفت انتخابات چند روز آینده از اعتبار کافی برخوردار نیست. وی مدعی شد که حکومت به سرکوب مردم پرداخته است. امروز برای مردم و انتخابات پاکستان هم روز بسیار خونینی بود. محمد امینی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط