نخست وزیر پیشین پاکستان در بدو ورود به کشور، بازداشت شد

نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان به آن کشور بازگشت و بلافاصله دستگیر شد تا حکم محکومیت زندانش را بگذراند. او که برای معالجه همسرش در لندن بود در هنگام بازگشت و در یک توقف در فرودگاه ابوظبی گفت انتخابات چند روز آینده از اعتبار کافی برخوردار نیست. وی مدعی شد که حکومت به سرکوب مردم پرداخته است. امروز برای مردم و انتخابات پاکستان هم روز بسیار خونینی بود. محمد امینی گزارش می‌دهد.