فاز اول بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان، عملیاتی شد!
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فاز اول بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان، عملیاتی شد!

در آفریقای جنوبی از یک رادیو تلسکوپ بسیار بزرگ رونمایی شده؛ بزرگترین در نوع خودش در نیمکره جنوبی! با شصت و چهار دیش ماهواره که به میرکت معروف شده‌اند، اولین بخش از پروژه‌ای عظیم، برای شکل‌گیری قوی‌ترین تلسکوپ جهان است. با تکمیل این پروژه، حدود سه هزار دیش ماهواره در آفریقا و استرالیا قادر خواهند بود آسمان را با سرعتی ده هزار برابر تلسکوپ‌های دیگر رصد و تصاویری بی نظیر ثبت کنند. گزارش اندی بیت را ببینید.