تلاش افغانستان برای جلب توجه مردم به تولیدات داخلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان: ۷۵ درصد نیاز بازار را کالاهای وارداتی تامین می‌کنند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید هفتاد و پنج درصد نیاز بازار را کالاهای وارداتی تامین می‌کنند. تولیدات داخلی کم‌اند و علاقه مردم به خرید آنها کمتر. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل می‌گوید دولت در تلاش است با برنامه‌هایی مثل راه‌اندازی نمایشگاه‌، برای تولیدات افغانستان بازار پیدا کند.