#شما؛ ایران چقدر برای بازگشت تحریم‌ها آماده است؟

حدود ۲ ماه از خروج یک جانبه آمریکا از برجام گذشته و ایران و شرکای دیگر برای حفظ برجام گفتگو کرده‌اند. چند هفته دیگر تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا علیه ایران اجرایی خواهد شد.